Privacybeleid

Wie zijn we:
Vereecken Fruit Marknesse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Jeroen Vereecken via onderstaande contactgegevens: Vereecken Fruit Marknesse, Steenwijkerweg 6, 8316 RJ Marknesse.
tel.: 0031-(0)653933870
mail: info@vereeckenfruitmarknesse.nl

Vereecken Fruit Marknesse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens:
Vereecken Fruit Marknesse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, het afleveren van goederen en diensten bij u, het afhandelen van onze facturering en het verwerken van wettelijk verplichte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Arbeidsrelatie
Van werknemers verwerken wij aanvullende gegevens met betrekking tot de uitbetaling van de lonen en de wettelijke verplichtingen in verband met de arbeidsrelatie. Deze aanvullende gegevens zijn onder andere: bankgegevens, BSN nummer, geboortedatum, kopie identiteitsbewijs en nationaliteit.
Wij verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is om uitvoering te geven van de arbeidsrelatie en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (de belastingdienst, het accountantskantoor, Sazas, BPL en Colland). Na afloop van de wettelijke bewaartermijn zullen we deze gegevens vernietigen.

Behandeling persoonsgegevens:
Vereecken Fruit Marknesse zal er voor zorg dragen dat persoonsgegevens die u aan ons verstrekt middels een formulier op deze website, per email of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt indien nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen goed met uw persoonlijke informatie om gaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vereecken Fruit Marknesse neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of de termijn die wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet aan derden verkocht. Wij verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereecken Fruit Marknesse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen per post of per mail. Vereecken Fruit Marknesse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging en links naar andere websites:
Vereecken Fruit Marknesse maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Door middel van een SSL certificaat heeft Vereecken Fruit Marknesse de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van informatie die wij ontvangen via onze site.
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Op onze site staan hyperlinks naar andere websites. Vereecken Fruit Marknesse is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar wij verwijzen. Ook is Vereecken Fruit Marknesse niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren. Leest u hiervoor het privacy beleid van de betreffende website.
Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Cookies
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over cookies, en hoe u deze aan- en uit kunt zetten verwijzen we u naar https://www.aboutcookies.org/

Klikgedrag en IP-adres
Op de www.vereeckenfruitmarknesse.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Vereecken Fruit Marknesse haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Vereecken Fruit Marknesse ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. Deze gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard en daarna definitief verwijderd.

Wijzigingen
Vereecken Fruit Marknesse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor eventuele aanpassingen. Hoewel de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Copyright:
De pagina’s en teksten van Vereecken Fruit Marknesse zijn eigendom van Vereecken Fruit Marknesse. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina’s is zonder toestemming van Vereecken Fruit Marknesse niet toegestaan. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Vereecken Fruit Marknesse